неделя, 9 март 2014 г.

Разум и сърце

Замислено пoглеждаш отстрани
Щастието чуждо наблюдаваш
Да рискуваш и не смееш , може би!!!
Къде е изхода не осъзнаваш.

Борбата нечовешка е във теб
Раздвоена между разум и сърце,
Кое ли чувство връх ще вземе
Кое ли пак ще надделее ?

Сърцето все към Любовта се лута
А разумът говори му  „Не смей...”
И чувствата си в дън душа забутваш
Погребваш всичко, страсти и копнеж.

А устни искат  да отронят дума
Душа – да се порадва на копнеж...
А разум пуст и тях препъва,
С  мисли спъва и техния стремеж.

Не слушай разума , защо се спираш
Излей си чувствата навред...
Сълзи ли вечно ще възпираш

Или към Щастие  ще полетиш напред.