вторник, 27 октомври 2015 г.

СЪН


Заспивам! Сам! Нощта ме иска.
Настанява се оловно в мен.
И силно грабва ме, притиска...
Отнася ме в безкраен плен!
Натежавам сънно, а ума блуждае-
прехвърлям мислите си полужив!
И нещо в мене план чертае...
Мечта за утре - в сив курсив.
Студено е! И страшно тихо!
Чудовищно е тихо пак!
А вън с блещукаща одежда в сиво
самотна лампа грее в мрак.
Мъгливо е! Студено, влажно...
И зъзна сам в самотна стая!
Очаквам всичкото това да свърши...
Било е сън...То сън е...
Зная!
Емо Атанасов
снимка от нета