събота, 16 януари 2016 г.

ИЗМИСЛЕНАКато Паралелен свят на моята вселена.
Така ми беше нужна...а имах и причина,
Че нямах обичта ти, а ми бе потребна!

Измислих те - от сънища събирах
разбърканите мисли, несбъднати мечти!
И дълго в теб невярващо се взирах -
в мечтаните засмени, измислени  очи!


Измислих те, а после те изгубих.
Остана в мене спомен за жена,                 
която исках и в която сам се влюбих,
нереалност сляпа - несбъдната мечта!

                                 Емо Атанасов
                                 https://emoatanasov.blogspot.com/
                                 снимка от нета